Barläst

Från Slite kör vi väg 147 norrut 4 km. och svänger höger mot Vägume och 2 km. höger till Barläst.

Barläst

Här finns numer ett friluftsmuseum, som tillhör Lärbro Hembygdsförening, där ugnarna, kalkladan, baskistan finns och påminner om den gamla kalkhindustrin och den gamla utskeppningshamnen.

Barläst

I ugnarna brändes kalken i 3 till 5 dygn och när kalken svalnat flyttades den till kalkladorna där den släcktes med vatten för att kunna transporteras eller förvaras i plåtkärl, tunnor med lock.

Barläst

Baskistan på bilden har använts som ett hjälpmedel för att kunna forma virket vid båtvarvet genom att elda under ett vattenkärl (gryta) så ånga gick in i den täta lådan och gjorde virket formbart till båtbygge.

Snett över Vägumeviken reser sig Slite med sin cementindustri.

Klicka här för att visa platsen i Google Earth