Elinghem ödekyrka

Kyrkan ligger i ett vackert gotlansänge och var en typisk "gårdskyrka" och uppfördes under 1200-talet.

Sommartid används den för gudstjänster, bröllop, konserter och är ett trevlig besökplats.

Elinghem var ju en av de minsta sockenförsamlingarna och bestod endast av några få gårdar vilket gjorde att efter branden i början på 1600-talet klarade inte de få bönderna att bygga upp kyrkan igen utan den övergavs.

Den siste prästen som tjänstgjorde hette Rasmus Rodeus.

Enkel vägbeskrivning:

Om man åker väg 149 mot Kappelshamn, till Ire gård och tar av till höger mot Tingstäde så finner man ödekyrkan efter ca 2-3 km. på höger sida med sin gamla nedlagda folkskola på vänster sida