Kettelviksvägen

Väg 142.
Drygt 2 km söder om Vamlingbo kyrka sväng höger mot "Vacker väg till Hoburgen" Gervalds och Kettelviksvägen och åker sakta förbi de gamla gårdarna som i stort sett är kvar orörda, efter 2 km. öppnar sig landskapet mot havet och stannar man till och begrundar området.

Kettelviksvägen

På höger sida syns spår efter alla sandstensbrott som funnits men kvar finns ett stenmuseum som är en populär besöksplats och man får en bra information om sandstenens användning.

Kettelviksvägen

Här är ett område på 3 km. naturreservat som jag tycker avviker från övriga Gotland där man har den höga åsliknande bergsklinten fram till man når Hoburgen. Rulla "sakta" vidare för här kan man möta både lamm och turistbussar.

Kettelviksvägen

Själva åker vi gärna några gånger varje år för på våren slutet av April och början av Maj blommar våradonisen så hela sluttningen på Husryggar lyser gul, här trivs orkidéer som Ängsnycklar och S.t Pers nycklar och andra sorter.

När man närmar sig den sydligaste delen så kommer en stor bergskalott fram och här kan man se den legendariske jätten Hoburgsgubben och här finns den fina restaurangen Majstregården.

Hoburgsgubben
Hoburgsgubben