Väg 146 del 2

Efter det här besöket fortsätter vi vidare mot Gothem på den smala och krokiga vägen med skog av växlande kvalite och utseende till Åminne där gotlands största vattendrag, Gothemsån, utmynnar, den har sin sträckning från Lojsta Hed förbi Romakloster, Dalhem Hörsne och namnet på ån skiftar beroende på vilken plats vi befinner oss, den är 54 km lång och har ett upptagningsområde på 480 kvadratkilometer. Det är värt ett besök i semesterbyn och restaurangen.

Efter ytterligare ca. 6 km. är vi framme vid Bogeklinten som är ytterligare ett av Gotlands många rauksamlingar och så avslutar den här turen i Slite vilket skall få sin egen berättelse.