Halland 2011

Nu läser vi Landskapet Halland och som vanligt reser vi, men det är inte riktigt som vanligt ändå, det är första resan där Dagmar och Eric inte är med som aktiva i ledningsgruppen, utan passagerare.

Halland 2011

I 2 studiecirklar har vi läst om landskapet och lämnat förslag till besöksplatser och när det preliminära programmet vid reseträffen i juli presenterades så verkar det som vi är väldigt överens om vad vi skall besöka o.s.v.

Halland 2011

Halland och Gotlands historia är ganska lika, vi har varit danskar och blev svenskar 1645.